Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

31 oktober 2003

Besök på byggarbetsplatserna vid trafikplats Fullerö och passagen av Fyrisån denna mycket regniga oktoberdag.

Platser: Trafikplats Fullerö, Fyrisån och Lv290

Trafikplats Fullerö

Platssida | Upp
Bergkross strax söder om trafikplats Fullerö. Berget krossas och används till fyllningsmassor. (Bild-ID: 55-0049)
Bron för södergående körfält byggs i trafikplats Fullerö. (Bild-ID: 55-0050)
Vy västerut från mitten av trafikplats Fullerö. Den nya delen av väg 290 från Fullerö och Uppsala ansluter här till trafikplatsen. (Bild-ID: 55-0051)
Den nya sträckningen av väg 290 ut från trafikplats Fullerö mot Storvreta. (Bild-ID: 55-0052)
Brofästen för bron för norrgående trafik i trafikplats Fullerö. Vy norrut. (Bild-ID: 55-0053)
Samma som föregående bild fast sett från annat håll. Byggställningar för att gjuta bron håller på att byggas. (Bild-ID: 55-0054)

Fyrisån och Lv290

Platssida | Upp
Pålning i Fyrisån för den nya motorvägsbron över ån. (Bild-ID: 55-0055)
En tillfällig arbetsbrygga har byggts över ån från vilken pålningsarbetena utförs. (Bild-ID: 55-0056)
Miljöskyddande åtgärder i Fyrisån strax nedströms arbetena på arbetsbryggan. (Bild-ID: 55-0057)
En mera översiktlig bild av arbetena över ån. (Bild-ID: 55-0058)