Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Trafikplats Fullerö, 8 juni 2005: Gång- och cykelbanan österifrån. Avfartsrampen söderifrån kommer att gå över gång- och cykeltunneln, medan motorvägen passerar bakom jordallen med den gula containern och över broarna till höger. (Bild-ID: e4-0183)