Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Trafikplats Fullerö, 8 juni 2005: Gång- och cykelbanans passage av avfartsrampen söderifrån sker planskilt, här sett från en plats under trafikplatsens östra bro. (Bild-ID: e4-0180)