Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

Rondell på Lv288

En cirkulationsplats byggs på Lv288 för att ansluta vägen till trafikplats Bärbyleden, den väg som trafik mellan den nya motorvägen och Östhammarsvägen skall använda.

Datum: 10 mars 2007, 2 juni 2006, 17 september 2005

10 mars 2007

Datumsida | Upp
(Bild-ID: e4-0707)

2 juni 2006

Datumsida | Upp
Översikt över arbetena med cirkulationsplatsen på Lv288. (Bild-ID: e4-0414)
Trafik in mot Uppsala till vänster kör nu på blivande körbana i cirkulationsplatsen, medan trafik från Uppsala kör rakt igenom cirkulationsplatsen. (Bild-ID: e4-0415)
Cirkulationsplatsen byggs i en trevägskorsning, så på den östra sidan finns ingen anslutningsväg. Här bereds dock plats för en gång- och cykelbana. (Bild-ID: e4-0416)
Vy från rondellbygget in mot Uppsala. De tidigare två breda vägrenarna har nu ersatts med en smal vägren på den norra sidan och en väldigt bred på den södra sidan. På den södra sidan skall en separat gång- och cykelbana byggas. (Bild-ID: e4-0417)

17 september 2005

Datumsida | Upp
Anslutningsvägen mellan trafikplats Bärbyleden och nuvarande Lv288 sedd från Lv288 och platsen där en rondell skall byggas. (Bild-ID: e4-0259)
Rondellen är redan förberedd med stenmassor uppbyggda vid sidan om Lv288. (Bild-ID: e4-0260)
Rondellbygget vid Lv288, anslutningsvägen till trafikplats Bärbyleden används nu för byggtrafik, samt för trafik till gården Ytterbacken. (Bild-ID: e4-0261)
Vy österut längs LV288 mot rondellbygget. (Bild-ID: e4-0262)
Rondellbygget har även påbörjats på södra sidan av Lv288, dock ännu bara i form av jordschakt. (Bild-ID: e4-0263)