Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Rondell på Lv288, 2 juni 2006: Cirkulationsplatsen byggs i en trevägskorsning, så på den östra sidan finns ingen anslutningsväg. Här bereds dock plats för en gång- och cykelbana. (Bild-ID: e4-0416)