Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Rondell på Lv288, 2 juni 2006: Vy från rondellbygget in mot Uppsala. De tidigare två breda vägrenarna har nu ersatts med en smal vägren på den norra sidan och en väldigt bred på den södra sidan. På den södra sidan skall en separat gång- och cykelbana byggas. (Bild-ID: e4-0417)