Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

31 juli 2006

Betongläggningsarbetena är nu i stort sett färdiga även norr om Uppsala.

Platser: Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, Väg 695 Storvreta-Ärentuna

Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Platssida | Upp
Vittulsbergsvägens bro över motorvägen sedd mot Gamla Uppsala. Betong har nu lagts under bron. (Bild-ID: 55-0425)
Vy från Vittulsbergsvägens bro mot järnvägsbron för Ostkustbanan. Båda körbanorna har nu fått sin betongbeläggning. (Bild-ID: 55-0426)
En av SJ:s dubbeldäckade motorvagnar passerar över motorvägsbygget. (Bild-ID: 55-0427)
Vy söderut från Vittulsbergsvägens bro. (Bild-ID: 55-0428)
Vy söderut från Vittulsbergsvägens bro, östra brofästet. (Bild-ID: 55-0429)
Strax söder om Vittulsbergsvägen finns denna brunn med plats för servicefordon. Här liksom på alla vägrenar återstår asfaltering. (Bild-ID: 55-0430)

Väg 695 Storvreta-Ärentuna

Platssida | Upp
Motorvägsbroarna över väg 695 är färdiga och vägen under har tagits i bruk. (Bild-ID: 55-0431)
Väg 695 under motorvägen, vy från öster. (Bild-ID: 55-0432)
Parallellt med landsvägen går en ägoväg under motorvägen. (Bild-ID: 55-0433)
Vy söderut mot passagen över Fyrisån och backen upp vid trafikplats Fullerö. (Bild-ID: 55-0434)