Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

18 juni 2005

Trafiken på järnvägen Uppsala-Gävle var denna helg avstängd, och under uppehållet lades järnvägen tillbaka i sin ursprungliga sträckning, nu över den nya bron över motorvägen.

Platser: Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Platssida | Upp
Det nya järnvägsspåret över den nya järnvägsbron håller på att kopplas in. Det gamla förbigångsspåret kan skymtas till vänster. (Bild-ID: 55-0234)
Det krävs en hel del arbete för att flytta och svetsa järnvägsspår, här arbetare söder om järnvägsbron. (Bild-ID: 55-0235)
Vittulsbergsvägens nya sträckning mot den nygjutna bron på södra sidan om motorvägen. (Bild-ID: 55-0236)
Vy mot den nya bron för vittulsbergsvägen från nuvarande väg till Vittulsberg. (Bild-ID: 55-0237)
Arbeten med att fylla på makadam på järnvägsbroarna. (Bild-ID: 55-0238)
Den nya bron för vittulsbergsvägen sedd söderifrån. Bron är färdiggjuten och gjutformen är borttagen. (Bild-ID: 55-0239)
Det södra brofästet på bron för Vittulsbergsvägen. Ännu saknas en vägbank för vägen fram till bron. I bakgrunden arbetena på järnvägen. (Bild-ID: 55-0240)
Detalj av det södra brofästet på bron för Vittulsbergsvägen. (Bild-ID: 55-0241)
Järnvägsbroarna för Ostkustbanan sedda från en plats nära norra brofästet på bron för Vittulsbergsvägen. (Bild-ID: 55-0242)
Bron för Vittulsbergsvägen. Vy söderut. (Bild-ID: 55-0243)
Ny sträckning av Vittulsbergsvägen norr om den nya bron. Vy åt nordost. (Bild-ID: 55-0244)
Den nu snart färdiganvända tillfälliga vägporten under det tillfälliga förbigångsspåret gömmer sig bakom de nya järnvägsbroarna. Den har använts för många transporter under tiden järnvägsbroarna har byggts och har gjort att många transporter kunnat hålla (Bild-ID: 55-0245)
Arbeten norr om järnvägsbroarna med att koppla in det nya spåret. (Bild-ID: 55-0246)
Vy in mot Gamla Uppsala från strax norr om motorvägen vid Ostkustbanan. Spårarbetena söder om broarna kan ses mitt i bild. (Bild-ID: 55-0247)
Järnvägsbroarna sedda från en plats intill södra brofästet på bron för Vittulsbergsvägen. (Bild-ID: 55-0248)