Motorväg Uppsala-Mehedeby
E4 Motorväg
Platser
Datum
Collage
Register
55 Bärbyleden
Om bilderna
Kontakt
Uppdateringar
e455.se

7 juni 2003

Några bilder från en tur norrut till byggena väster om Storvreta.

Platser: Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, Väg 695 Storvreta-Ärentuna

Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen

Platssida | Upp
Vy mot sydost från järnvägskorsningen vid Vittulsbergsvägen norr om Gamla Uppsala. Den synliga delen av bygget har börjat även här. (Bild-ID: 55-0021)

Väg 695 Storvreta-Ärentuna

Platssida | Upp
Vy söderut från väg 695 mellan Storvreta och Ärentuna. Motorvägens mjuka s-form över slätten börjar synas. Fyrisåns dalgång syns strax innan vägen svänger in i skogen vid horisonten. (Bild-ID: 55-0022)
Vy från samma plats som föregående bild, men nu norrut i den nya vägens riktning. (Bild-ID: 55-0023)