Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, 21 maj 2004: Följande bilder visar arbeten med det tillfälliga förbigångsspåret på järnvägen norr om Gamla Uppsala. Det gamla spåret har här kapats och fogats samman med det nya spåret i södra änden av byggplatsen. (Bild-ID: e4-0074)