Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Lennabanan, 2 juni 2006: Avståndet mellan de båda läggarna är oftast inte så stort. Från transportbandet över första maskinen kommer här betongen till den andra maskinen ner. (Bild-ID: e4-0379)