Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, 12 februari 2005: Vattnet rinner i ett dike vid sidan om arbetena med den nya vägen från en punkt strax norr om järnvägen ner till ån Samnan. (Bild-ID: e4-0142)