Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, 17 september 2005: Ovanpå detta läggs sand- och jordmassor ut i perfekta doseringar för att skapa mjuka avkörningsvänliga dikesområden. (Bild-ID: e4-0270)