Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, 21 maj 2004: Förbigångsspårets norra ände. Det närmsta spåret är söderspåret på dubbelspåret som börjar här och går norrut. Denna del kommer inte att användas under byggtiden. Det mellrsta, kapade spåret är dubbelspårets norrspår. Detta är nu istället inkopplat på det (Bild-ID: e4-0079)