Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, 21 maj 2004: Järnvägen och vägkorridoren norrut. Bilden är tagen vid förbigångsspårets norra ände. Lägg märke till vattenhanteringen men diken och en damm på andra sidan järnvägen mitt i bild. (Bild-ID: e4-0080)