Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, 8 juni 2005: Vittulsbergsvägens nya sträckning fram till den nya bron söderifrån börjar synas. Vy österut. (Bild-ID: e4-0233)