Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, 8 juni 2005: Den nya motorvägen söderut från förbifartsvägen mot Vittulsberg. Nu har även norrgående körbana schaktats fram, men den har ännu inte fått någon asfaltsbeläggning som den södergående. (Bild-ID: e4-0232)