Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, 17 september 2005: Släntplanering pågår i de djupa schakterna mellan broarna vid järnvägen. (Bild-ID: e4-0268)