Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Fyrisån och Lv290, 8 juni 2005: Den upprivna gång- och cykelbanan längs f.d. Lv290. Vy norrut. (Bild-ID: e4-0201)