Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Ostkustbanan och Vittulsbergsvägen, 8 juni 2005: Järnvägsbroarna för Ostkustbanan. Räls är lagd på bron. Det blir till en början endast ett spår, men det är förberett för två då det planeras för dubbelspårsutbyggnad genom Gamla Uppsala. Dessutom har nu kontaktledningsstolpar kommit på plats och hjälpkra (Bild-ID: e4-0225)