Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Trafikplats Bärbyleden, 18 september 2004: En av de fyra broarna i trafikplats Bärbyleden skall gjutas. Trafikplatsen kommer att bestå av en rondell i lågt läge som motorvägen kommer att passera över. Lägg märke till betongfundamentet mitt under gjutformen, detta är ett tillfälligt fundament under (Bild-ID: e4-0088)