Bärbyleden 3 genom Uppsala
Sista Sista
Nästa Nästa
Platssida Datumsida
Föregående Föregående
Första Första
© Copyright: David Larsson
Trafikplats Säby, 14 januari 2005: Den gamla motorvägen in mot Uppsala sedd söderifrån. Det norrgående körfältet mitt i bild kommer att rivas upp här och anslutas till bron i trafikplats Säby. Det södergående körfältet ska bilda påfartsramp ut på motorvägen söderut. (Bild-ID: e4-0114)